Botox
1 område Botox 1900kr
2 områden Botox 2400 kr
3 områden Botox 2800 kr

Meditoxin är botulinum A utvecklat av Medy Tox Korea Limited som godkänts av KDA 2004 och hade visat sig vara en bättre effekt än Botox.

Effekternas varaktighet:
Effekten av Botox-behandling varar i 4-6 månader. Behandlingen måste upprepas efter att effekten avtar. Upprepade behandlingar har inga skadliga effekter.

Fördelar:
Botox är en icke-kirurgisk behandling för behandling av åldersrelaterade förändringar i ansiktet. Behandlingen tar mindre än 20 minuter och effekterna syns på 3-6 dagar.

Botox skapar anmärkningsvärda förändringar med små injektioner och har mycket höga nöjdhetsgrader.

Botox                                                      Pris från: 1.900kr

  • Tisdag – Lördag

  • 20 Minuter

Botox
1 område Botox 1900kr
2 områden Botox 2400 kr
3 områden Botox 2800 kr

Meditoxin är botulinum A utvecklat av Medy Tox Korea Limited som godkänts av KDA 2004 och hade visat sig vara en bättre effekt än Botox.

Effekternas varaktighet:
Effekten av Botox-behandling varar i 4-6 månader. Behandlingen måste upprepas efter att effekten avtar. Upprepade behandlingar har inga skadliga effekter.

Fördelar:
Botox är en icke-kirurgisk behandling för behandling av åldersrelaterade förändringar i ansiktet. Behandlingen tar mindre än 20 minuter och effekterna syns på 3-6 dagar.

Botox skapar anmärkningsvärda förändringar med små injektioner och har mycket höga nöjdhetsgrader.

Pris från: 1.900kr

  • Tisdag – Lördag

  • 20 Minuter